No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

若太阳汗出而干呕者,宜桂枝汤;少阴下利而干呕者,宜四逆汤;厥阴吐涎沫而干呕者,宜吴茱萸汤。是皆余所不得而知也。

故天地者,太极之巨廓也。髭发,犹津之也,津之稿泽,而随之,则髭发本血气可知矣。

阳数自一而至九无尾,阴数自二而至十有尾,故人无尾,而物皆有尾人之水沟穴在鼻下口上,一名人中,盖居人身天地之中也。 空即天也,自地而上,无非空也,即天也。

又盐池雨多,水味必淡。其证少腹绞痛、肢节解散、头重不举、眼中生花,男子则卵缩入腹,妇人则痛引阴中,俱用烧裩禅散或竹皮汤治之,得小便利、阴处肿退为愈。

温胆汤方本二陈(汤),竹茹枳实合和匀,不眠惊悸虚烦呕,日暖风和木气伸。初三初四,卯时月到寅宫,自寅加卯,递数至申位逢酉,故月生于申。

及其再生,一一相肖,此世间万物无不生虫,木水土之中生虫最多,固其常也。故曰天河水也,自此润下为泉源,为涧,为溪沼,为大海,为长流济舟楫,能润物以及人也。

Leave a Reply